Những tiếng cười đang tràn ngập trong trái tim

Khoảng gần 1 năm trở lại đây, Hải Khang hạnh phúc. Lắm lúc Hải Khang rất rất hạnh phúc chỉ muốn hét thật to, cười thật nhiều. Nhưng Hải Khang vẫn không làm vậy. Hải Khang nhắc nhở mình tiếp tục trì giới, nhẫn nại và tinh tấn. Hiện giờ chưa phải là lúc để cười vội. Cái vui lúc này chỉ là cái vui của cá nhân, còn cái vui Hải Khang muốn nhìn thấy là mọi người khi gặp được Hải Khang họ trở nên hạnh phúc.

Hải Khang đã được gặp thiên thần may mắn rồi. Hải Khang sẽ tạo dựng một nơi chốn để thiên thần may mắn thường trú ở đó và mọi người có thể đến đó để được giúp đỡ.

Hải Khang ở đây, Hải Khang nguyện mang năng lượng của tình yêu, sức mạnh và trí tuệ đến với tất cả mọi người

Viết một bình luận