Học thuyết Quang Vũ

Dẫn nhập

Quá trình tu tập là quá trình bản thân dần nhận ra được Ta chính là người khai sáng cho chính mình, hoàn thiện tâm hồn, sáng tạo ra chính ta của ngày hôm nay.

Ngày hôm nay

Ngày hôm nay ta đã trở thành một người khác với con người của ngày hôm qua. Ta mang trong mình tinh thần võ sĩ đạo, tôn chỉ Quang Minh, hành vi Chính Đại. Ta lấy Nghĩa Hiệp làm mục đích sống. Ta trui rèn chí khí, bản lĩnh, trí tuệ không phải cho riêng mình mà để phụng sự cuộc đời, hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp mọi người.

Trưởng thành, khôn lớn

Vượt qua thử thách giúp ta trưởng thành, khôn lớn.

Trong con người ta hợp nhất Tam Đại Đạo: Văn sĩ đạo, Võ sĩ đạo, Thương gia đạo.

Nhờ có Văn, ta dễ dàng truyền đạt tư tưởng, minh triết giáo hoá con người.

Bởi có Võ, ta bất chấp hiểm nguy, gian khổ, ta vững vàng, kiên cường đối mặt và vượt qua

Là Thương gia, ta phát tâm làm việc lớn giúp người, lập đại công đức

Đại Nhân chi đạo

Dù đã sở hữu tiền bạc của cải trên thế gian, mọi sự tôn vinh, tán dương, sự tưởng thưởng. Nhưng đối với ta, thứ đáng trân quý vô cùng là ta đã khôn lớn, trưởng thành, đã vĩ đại hơn chính mình của ngày hôm qua rất nhiều.

Ta đã tu đắc Đại Nhân chi đạo

Viết một bình luận