Hiểu Đạo, Hiểu Đời, Và Hiểu Chính Mình

Dẫn Nhập

Đã Hiểu đời, hiểu đạo, và hiểu chính bản thân mình rồi thì làm việc gì cũng dễ

Mọi thứ phải bắt đầu từ những điều THƯỜNG HẰNG

Từ công việc hàng ngày, ngày hôm nay làm tốt hơn ngày hôm qua

Tầm nhìn rộng xa, nhưng phải luôn sống ở hiện tại, phải luôn đặt chân trên mặt đất

Viết một bình luận