Hãy bỏ lại quá khứ ở phía sau đi, để sống trọn vẹn với hiện tại

Ta khổ bởi vì ta cứ mãi bám chấp vào những thứ ta đã có, để rồi quên mất khoảnh khắc ở hiện tại.

Quá khứ dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng đã qua rồi, không bao giờ quay trở lại được nữa. Ta có thể viết một bài văn, làm một bài thơ, vẽ một bức tranh để lưu giữ lại xúc cảm khi nghĩ nhớ về quá khứ. Rồi xếp chúng lại ở một nơi để ta sống trọn vẹn với hiện tại.

Trong cuộc đời, ta có rất nhiều thứ để yêu, rồi tình yêu khi hết hạn, chúng ta bắt buộc phải chia tay để yêu thứ khác ở hiện tại của chính mình.

Có nhiều người nhắc đến chữ Buông Bỏ, nhưng cá nhân mình thích chữ Để Lại Ở Phía Sau hơn. Để lại, vẫn giữ ở một góc trong trái tim chứ không phải là buông bỏ, lìa bỏ đi.

Viết một bình luận