Hải Khang Insider

DON’T MAKE ME THINK. MAKE MORE, GET MORE

CÔNG THỦ TOÀN DIỆN

Thế giới của người thành công là thế giới của MAKE, CREATE, DOING, CỐNG HIẾN, PHỤNG SỰ

 • MAKE MONEY
 • MAKE SOLUTION
 • CREATE PRODUCT
 • CREATE SERVICE
 • DOING BUSINESS
 • CỐNG HIẾN GIÁ TRỊ
 • CỐNG HIẾN TÀI NĂNG
 • PHỤNG SỰ XÃ HỘI

HẢI KHANG nói về chủ đề chữ Công

 • Chữ Công trong Thành Công 成功
 • Chữ Công trong Công Phu 功夫
 • Chữ Công trong Tấn Công 進攻
 • Chữ Công trong Công Ích 公益
 • Chữ Công trong Công Đức 功德

Biết Dụng Công để Hành Động đúng, nhanh đạt được mục đích

Đặc điểm của người thành công là

 • Dĩ công vi thượng
 • Chí công vô tư
 • Hành động với mục đích lập đại công

Hải Khang định hình các giá trị chân chính của sự thành công

Hướng dẫn cách thức trở thành người thành công. Biết cách hành động để thành công.


Giải nghĩa chữ HÀNH ĐỘNG

Hiểu đúng để làm cho đúng

Một số ngữ cảnh của Hành Động

 1. Hành động là chọn cho mình một cái tên thương hiệu
 2. Hành động là đăng ký một cái tên miền
 3. Hành động là tạo ra một website
 4. Hành động là đăng bài lên website
 5. Hành động là mời mọi người vào mua sản phẩm, dịch vụ
 6. Hành động là mua phần mềm quản lý để gia tăng hiệu quả kinh doanh
 7. Hành động là sử dụng hiệu quả các phần mềm để tăng tốc độ phát triển
 8. Hành động là biết ghi chép, tổng kết quá trình phát triển bản thân
 9. Hành động là ngày một gia tăng số lượng khách hàng
 10. Hành động là ngày một gia tăng số tiền kiếm được
 11. Hành động là làm nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình
 12. Hành đông là giúp cho nhiều người được thành công
 13. Hành động là chia sẻ những giá trị tích cực, tri thức hữu dụng, sản phẩm chất lượng, giải pháp hữu ích
 14. Hành động là đang đi theo đúng quy luật vận động và phát triển

Xem danh sách đầy đủ tại:

https://dainhan.net/hanhdong

Người thành công …

 1. Người biết cách hành động và hành động thì nhất định thành công
 2. Người thành công là người hành động
 3. THÀNH CÔNG = HÀNH ĐỘNG

Bỏ giả tạo để theo chân thật

GIẢ TẠO. Nó cho ta cảm giác thoải mái ngay lập tức, cảm giác giả tạo

Hạn chế chém gió, ba hoa, khoác lác, nói những điều vô ích

Hạn chế thời gian lãng phí vào những việc vô bổ, vào những người vô tích sự

Thay vào đó là…

CHÂN THẬT. Nó yêu cầu ta cần làm việc chăm chỉ mới nhận được sự thoải mái, thành quả là giá trị

Cung cấp những cái hữu ích, hữu dụng

Dành thời gian cho những việc mang lại giá trị, tạo ra lợi ích, dành thời gian cho những mối quan hệ cùng giúp nhau tiến bộ


Giúp đỡ mọi người trong xã hội cùng phát triển

DỊCH VỤ CÔNG

LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH

NGƯỜI CỦA XÃ HỘI

Làm việc vì lợi ích chung của cộng đồng, xã hội


Tham gia các hoạt động vì lợi ích chung của xã hội

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Các hoạt động

 • Giải quyết các vấn đề của xã hội
 • Lan toả giá trị chân chính, chia sẻ tầm nhìn, tri thức
 • Kết nối yêu thương

Mục đích: Cả xã hội cùng phát triển


Là…

 • Là người giàu có và tử tế
 • Có sở thích giúp đỡ những người nghèo khổ có ý chí vươn lên

Giàu có là bởi vì có cá tính, sở tích, công việc là giúp đỡ người khác, làm lợi cho người khác


Nội lực và ngoại lực

Thành công có được là nhờ

 1. Nhận được năng lượng từ vũ trụ
 2. Sự chỉ dẫn và giúp đỡ từ các bậc thánh, thần, người nâng đỡ
 3. Sự tự thân nỗ lực
 4. Sự giúp đỡ từ gia đình
 5. May mắn, gặp thời


Ý nguyện

TÂM Ý TÁC THÀNH

Tuỳ hỷ công đức thành tâm thành ý tác thành cho người được thành tựu thành công viên mãn


(Cập nhật: 13.02.2022)

Tuần 39, Thứ Hai - Ngày 25.09.2023