Công nghệ

Life with technology

CUỘC SỐNG VỚI NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO…

  1. Thường xuyên update công nghệ mới nhất, tốt nhất
  2. Đóng gói lại những điều cập nhật được, và chia sẻ lại cho cộng đồng
  3. Mua, thuê các giải pháp, đóng gói, tuỳ biến lại rồi kinh doanh


NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tạo ra phần mềm quản lý

Từ phần mềm quản lý đó: giúp mọi người quản lý một cách khoa học, dễ dàng

Công Nghệ Mã Nguồn Mở Là Trí Tuệ Nhân Loại Của Thời Hiện Đại