Ánh sáng

“Hải Khang được thần ban cho trí tuệ, thần ban cho sức mạnh, bản thân phát tâm đại từ bi, hành nguyện bố thí, lập đại công đức”

Hải Khang được sinh ra từ Ánh Sáng tại căn phòng ánh sáng Lightroom

Hải Khang là con của vị thần Ánh Sáng

Hải Khang thờ thần mặt trời

Hải Khang Helios trị vì Solaris

SOLARIS: thế giới của sự giàu có, thịnh vượng, hạnh phúc. Nền tảng cho bạn xây dựng và phát triển cơ nghiệp


Căn phòng Ánh sáng

Nơi khởi nguồn của những tác phẩm theo trường phái vị nhân. Phóng chiếu tư tưởng khai sáng, truyền đi năng lượng của tình yêu thương, thấu suốt nhờ sức mạnh công nghệ


Hải Khang Helios

TÁC GIẢ CÂU CHUYỆN VÕ LÂM, VÀNH ĐAI SOLARIS VÀ MẠNG LƯỚI KINH TẾ THỊNH VƯỢNG

[TÀI LỘC] CẦU CHÚC MAY MẮN, THÀNH CÔNG, VÀ TIỀN BẠC ĐẾN VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

TẤT CẢ NHỮNG VIỆC HẢI KHANG LÀM NHẰM MỤC ĐÍCH KIẾN TẠO MAY MẮN, NÂNG ĐỠ THÀNH CÔNG, VÀ TRỢ GIÚP MỌI NGƯỜI KIẾM TIỀN